Az Ön kosara üres.

Próbálja ki a

Általános Szerződési Feltételek

(Kérjük, minden esetben olvassa el az átvételt követően!)

Ajánlattevő:
Studio Moderna 2000 TV-Shop Kft. (1097 Budapest, Könyves K.krt.12-14)
Visszaküldési cím: Studio Moderna 2000 TV-SHOP Kft Budapest 1985
A szerződés a vásárló és a Studio Moderna 2000 Tv-Shop Kft. között jön létre.
A vásárlással Ön elfogadja az általános vásárlási feltételeket, így a jogviszony az abban foglaltaknak megfelelően létrejön

Vevőszolgálat: 061-452-5129, 061-452-5137
Rendelési osztály: 061-4525198
Fax: 061-6663025
E-mail: support@topshop.hu
Adóazonosító:12311383-2-43

1.Bevezetés:
Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) érvényesek a www.topshop.hu; www.dormeo.hu; www.liveactive.hu; www.delimano.hu; www.walkmaxx.hu honlapokon,  illetve a Studio Moderna 2000 TV-Shop Kft-től telefonon történő megrendelés esetén, és ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek.-továbbá a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást tartalmaznak.

2. A szerződés tárgya:
A Studio Moderna 2000 Tv-Shop Kft. által forgalmazott termék adás-vétele, távollevők között kötött szerződés alapján. A Studio Moderna 2000 TV-Shop Kft. a megrendelés regisztrálása után kiszállítja a vásárló által megrendelt árut vagy online fizetés vagy utánvétes fizetés ellenében. Amennyiben a Studio Moderna 2000 Tv-Shop Kft-nek a megrendelés visszaigazolása után jut tudomására, hogy ajánlattételkor, tévesen jelölte meg a megrendelt termék árát vagy a terméket készlethiány miatt nem tudja leszállítani , a Kft. haladéktalanul tájékoztatja az ügyfelet erről.  A vásárló ezután a megváltozott feltételek mellett megerősítheti vételi szándékát, illetve elállhat az adásvételtől. Egyéb esetekben, a vásárló jogszerű elállása kivételével a Studio Moderna 2000 Tv-Shop Kft. jogosult elállni a szerződéstől.

3.Fizetés, szállítás
A vásárló a vételárat megfizetheti:
a termék kiszállításkor a futár kezéhez
internetes megrendelés esetében online bankkártyás vásárlással
áruhitellel
A fizetési módokkal kapcsolatos részletes tájékoztatást a www.topshop.hu oldalon talál.

4. Árak, szállítási díj
A honlapon, tv reklámokban és telefonbeszélgetések alkalmával megadott eladási árak forintban szerepelnek, és tartalmazzák a 27% általános forgalmi adót. A honlapunkon és telefonon megrendelt termékek házhoz szállításának díja minden esetben az egyes termékekre vonatkozó, és a vásárló által igénybe vehető szállítás típusától függ, mely tételt az eladási ár nem tartalmazza.
A pontos szállítási költségről a megrendelés visszaigazolásakor kap tájékoztatást a vásárló internetes rendelés esetében, telefonos megrendeléskor pedig kérjük, érdeklődjön munkatársunknál.

5. Elállási jog (17/1999.(II.5.) Korm.rendelet 4.§ alapján

Az vásárló a termék kézhezvételétől számított 14 napon - egyes termékeke esetében ennél hosszabb időtartamon - belül írásbeli nyilatkozattal elállhat a szerződéstől akkor is, ha a termék semmilyen hibában nem szenved, és visszaküldheti a szerződés tárgyát képező terméket a Studio Moderna 2000 Tv-Shop Kft Budapest 1985 visszapostázási címre.
Az elállási határidő szállítási szerződéseknél azon a napon kezdődik, amelyen a vásárlóhoz a termék megérkezett. Elállási jogot az alábbi feltételek esetén gyakorolhat a vásárló: Feltétel, hogy az áru és annak csomagolása ne legyen sérült,használt továbbá, hogy a visszáru küldemény ne utánvétes vagy portós küldeményként érkezzen a Studio Moderna 2000 tv-Shop Kft.-hez. Nem rendeletetésszerű használat esetén az ebből fakadó károkért a fogyasztó felel. A termék postai visszaküldésével kapcsolatos postai költségeket ebben az esetben a vásárló viseli. A határidő betartásához elegendő az áru megfelelő időben történő feladása postai úton, a vételár visszatérítési igényt kifejező - rövid elállási jog gyakorlására is vonatkozó kísérőlevéllel és lehetőség szerint az eredeti számlával együtt. A visszaküldés kárveszélyét a vásárló viseli, és köteles az elküldés tényét igazolni. Amennyiben a vásárló a terméket határidőn belül, szabályszerűen visszaküldte, a Studio Moderna 2000 Tv-Shop Kft a már kifizetett vételárat a csomag átvételétől számított, legkésőbb 14 napon belül visszatéríti.
A Studio Moderna 2000 Tv-Shop Hungary Kft. külön felhívja vásárlói figyelmét arra, hogy az e pontban meghatározott elállási jog nem érvényesíthető az üzletben vásárolt termékekre.

A klubtagok részére valamennyi megvásárolt termék esetében 30 napos pénz-visszafizetési garanciát vállalunk.

Felhívjuk vásárlóink figyelmét a számla megőrzésének fontosságára! Kérjük minden esetben őrizzék meg a gyors ügyintézés, és azonosítás érdekében!

6.Adatvédelem
Amennyiben az érintett vásárol, közte és a Studio Moderna 2000 Tv-Shop Kft. között jogviszony jön létre. Amennyiben a vásárlás távollévők között történik (így a Weboldalakon, vagy telefonon), az adatkezelés szükséges a vásárlás rögzítéséhez, szállításhoz, számlázáshoz, fizetéshez, jótállás érvényesítéséhez, a jogviszonyból származó igények érvényesítéséhez.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a vásárlással megköti a jelen feltételek szerinti szerződést, és hozzájárul adatai kezeléséhez.
A fentieken túlmenően, amennyiben az érintett és a Studio Moderna 2000 Tv-Shop Kft. között jogviszony jön létre, az adatkezelés szükséges a jogviszonyból származó jogok gyakorlásához, kötelezettségek teljesítéséhez, igények érvényesítéséhez (pl. jótállás, pénzkövetelés behajtása). Ezen esetekben a Studio Moderna 2000 Tv-Shop Kft. az érintettek hozzájárulása hiányában, illetve attól eltérően is kezelheti az érintett adatait, amennyiben az szükséges a rá vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez, jogos érdekének érvényesítéséhez. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (5) bekezdése.
Az adatkezelés célja a vásárlási folyamat eredményes lebonyolítása (adatok, megrendelés rögzítése, szállítás, számlázás, fizetés), és az esetleges igények érvényesítése (pl. jótállás, pénzkövetelés).
A Studio Moderna 2000 Tv-Shop Kft. az érintett által megadott adatokat kezeli: nem, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, kuponkód (ha van), Club-ID (ha van), postacím, számlázási cím, telefonszám, megrendeléssel kapcsolatos adatok (megvásárolt termékkel, a megrendelés folyamatával, szállítással, fizetéssel kapcsolatos adatok).
A Studio Moderna 2000 Tv-Shop Kft. törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt. Megszűnik az adatkezelés célja, ha bizonyossá válik, hogy a vásárlással kapcsolatban igények érvényesítésére már nem kerül sor. Amennyiben a vásárlás során ügyfélfiók jön létre, a Studio Moderna 2000 Tv-Shop Kft. törli az adatokat, ha bizonyossá válik, hogy az ügyfélfiók a jövőben nem kerül használatra. A Studio Moderna 2000 Tv-Shop Kft. minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri, kivéve, ha törvény (pl. fogyasztóvédelemre vonatkozó jogszabályok) az adatok kezelésére felhatalmazást ad. Az adatkezelésről részletes tájékoztató érhető el a Studio Moderna 2000 Tv-Shop Kft. weboldalán (www.topshop.hu)

7. Szavatosság és jótállás
Ön a szavatossági vagy jótállási igényét a vásárolt termékhez kapott eredeti számlával vagy annak másolatával könnyebben érvényesítheti, ezért kérjük, hogy ezen iratot gondosan őrizze meg. Elveszett számlát nem áll módunkban pótolni. Számla hiányában a fogyasztói szerződés létrejöttének egyéb módon történő bizonyítása a fogyasztó kötelezettsége.
Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy termékeink megvásárlása a hatályos jogi szabályozás értelmében fogyasztói szerződésnek minősül.

Studio Moderna 2000 Tv-Shop Kft. azokért a tulajdonságokért felel, amelyeket a TV-reklámban, vagy a honlapon külön biztosít vagy garantáltnak tüntetett fel. (pl. az ott szereplő termék színét, amely a használhatóságot nem befolyásolja, a fotó és a vásárló számítógépének színbeállításából fakadó eltérések miatt a Studio Moderna 2000 Tv-Shop Kft. nem garantálja) Olyan hiányosságokért nem vállalunk felelősséget, amelyek a vásárló általi nem rendeletetésszerű használatra, vagy átlagon felüli igénybevételre vezethetők vissza, illetve a felelősség nem terjed ki a kopó alkatrészekre sem.

A hatályos jogszabályok alapján vásárlóinkat hibás teljesítés esetén a következő jogok illetik meg.

A szavatossági jog alapján a szavatosság kötelezettje (Kötelezett, a STUDIO MODERNA 2000 TV-SHOP Kft.) felelősséget vállal azért, hogy teljesítéskor hibátlan terméket ad át a vevőnek, tehát a terméknek nincs olyan hibája, amely csak később fog kiderülni. Hibáról beszélünk abban az esetben, ha a termék mennyiségi vagy minőségi szempontból hibás.
A hiba okának a termék használatakor kell fennállnia, a vásárlónak kell bizonyítania, hogy
már teljesítéskor megvolt a hiba oka
teljesítéskor nem lehetett észlelni
vétlen a hiba bekövetkezésében

            A teljesítést követő hat hónapon vélelmezni kell, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt kivéve, ha ez az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

A kötelezett mentesül a szavatosság alapján fennálló kötelezettségei alól, ha a hibát a vásárló a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy ha a hibát a vásárlónak a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
A vásárló a hiba (mennyiségi, minőségi kifogás) felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből fakadó eredő kárért a vásárló felelős.
A vásárló a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét, azonban használt termékeknél, az elévülési idő egy év (elévülési határidő), kivéve leértékelt, akciós termékek. Az elévülési határidő a teljesítéskor kezdődik.

Abban az esetben, ha a jogosult igényét azért nem tudja érvényesíteni a bíróság előtt keresettel az elévülési időn belül, mert a hiba - bár az oka már megvolt a teljesítéskor - csak később jelentkezett, vagy menthető okból nem volt abban a helyzetben, hogy igényét érvényesítse (pl. betegség), a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított három év (jogvesztő határidő).

A Studio Moderna 2000 Tv-Shop Kft. szakvélemény beszerzése útján bizonyíthatja, hogy a hiba oka a teljesítés időpontja után keletkezett (pl.: a hiba a nem rendeltetésszerű használat következménye). A teljesítést követő hat hónapon túl felismert hiba esetén az vásárló köteles bizonyítani -szakvélemény beszerzése útján-, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

A szavatossági jog alapján a vásárló javításra, cserére jogosult. A szavatossági igények közül a vásárló választhat.
Az árleszállítást vagy az elállást akkor választhatja a jogosult:
ha sem kijavítást, sem kicserélést nem kérhet (ennek teljesítése lehetetlen, vagy a kötelezett részére a másik választható szavatossági igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel jár), vagy
ha a kijavítás vagy kicserélés szavatossági jogként ugyan érvényesíthető lenne, de ezt a kötelezett nem vállalta,

-  a kötelezett vállalja ugyan, de nem végzi el, vagy
a kötelezett vállalja, de nem tudja - a dolog tulajdonságaira és rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a vásárlónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül elvégezni.

A jótállás (más néven garancia) azt jelenti, hogy a kötelezett „garantálja”, hogy a szolgáltatott dolog bizonyos időtartamon belül kifogástalanul fog működni. Ez alatt az időtartam alatt a kötelezett a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett (például azért, mert a vásárló nem rendeltetésszerűen használta a szolgáltatott dolgot).

Azon termékek esetében, amelyeknél az eladónak jótállási kötelezettsége van, minden esetben a termékekhez mellékelt jótállási nyilatkozat tartalmazza a jótállás kötelezettjének nevét és címét, a jótállás tartalmát, időtartamát, területi hatályát, és a belőle eredő jogok érvényesítésének módját; illetve utalást arra, hogy a jótállás a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érinti.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a kötelezett jótállási kötelezettségének nem tesz eleget a vásárló felhívására megfelelő határidőben, a határidő lejártát követő 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt a jótállási igény, ha a jótállási idő már letelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
A jótállási igények érvényesítésére egyebekben a szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a jótállási idő 1 év a rendeletben megjelölt termékek vonatkozásában.

8. Alkalmazott vonatkozó jogszabályok:
A Studio Moderna 2000 Tv-Shop Kft. és az ügyfelek közötti jogviszonyra, továbbá az adott üzleti feltételekre a hatályos magyar jogszabályokat, így különösen a Polgári Törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A vevő minőségi kifogása esetén a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok, így különösen a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igényék intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet, valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó, kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm.r. rendelkezései irányadóak.
A távollevők között kötött szerződésekre a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet speciális rendelkezéseit kell alkalmazni.

Igényérvényesítési határidők:


Termék típus

Visszavásárlási garancia

Jótállás *
hibás teljesítés esetén

Szavatosság **
hibás teljesítés esetén

Matracok

30 nap

1 év

6-15 év

Fedőmatracok

30 nap

0,5 év

2 év

Ágyrácsok

14 nap

1 év

2 év

Ágy keretek

14 nap

1 év

2 év

Kosmodisk főtermékek

60 nap

1 év

2 év

Kosmodisk kiegészítők

14 nap

0,5 év

2 év

Tartós használati cikkek

14 nap

1 év

2 év

Ruhák, cipők,fehérneműk

14 nap

0,5 év

2 év

Egyéb termékek, Nem tartós fogyasztási cikkek

14 nap

0,5 év

2 év

Fitness gépek

14 nap

1 év

2 év

Cserét követően újra indul a fenti táblázatban található szavatossági igényérvényesítési határidő vagy jótállási idő a fenti feltételekkel.
Méret csere csak bizonyos termékek esetében lehetséges, és csak a visszavásárlási időn belül.
Fogyasztási cikkek esetében (krémet, olajok, kapszulák, hangzó anyagok) csak bontatlan állapotban vállalunk visszavásárlási garanciát.
*Ez esetben az eladót terhelik a vizsgálati költségek, amennyiben úgy véli, hogy a hibát a nem rendeltetésszerű használat okozta.
**Jótállással rendelkező termékek esetében 1 év, jótállás nélküli termékek esetében a szavatossági igény érvényesítése során fél év elteltével a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a hiba a vásárláskor is fennállt már, és csak ennek megállapítását követően gyakrolhatja a vásárló a szavatossági jogait.
Bizonyos termékekhez pluszban vásárolható jótállás, ez esetben a jótállási idő meghosszabbodik a pluszban vásárolt időszakkal.
Felhívjuk figyelmét, hogy a hibás teljesítés nélkül gyakorolható elállási jog (visszavásárlás) gyakorlása esetén a termékek árát tudjuk visszafizetni a szolgáltatásét nem. A visszaszállítás költségét minden esetben a vásárló köteles viselni. A klubtagság árát sajnos nem áll módunkban visszatéríteni, amennyiben annak hasznosítását megkezdték.

9.Visszaküldés szabályai: Nagyon fontos kérjük olvassa el!)

Méret/Szín/Típus/Másra csere:
Ha nem megfelelő a termék mérete,színe,típusa,esetleg a terméket másra szeretné becserélni kérjük, hogy jelezze  a cserére való igényét ügyfélszolgálatunkon a  061-452-5137-es telefonszámon(H-P 8:00-1600 között) . A fentiekben meghatározott csere típusokat átvételtől számított 14 napon belül tudjuk fogadni. Érvényes törzsvásárlói kártyával rendelkezők esetében 30 napon belül.

A csere feltételei:
1. A terméket eredeti csomagolásban és minden tartozékával, valamint a teljes dokumentációval együtt kell visszaküldeni. A termékek dobozát tilos bármilyen nemű ragasztóval leragasztani. Hogy a termékek épségben visszaérjenek, kérjük, hogy a dobozt burkolja be egy fóliába, vagy abba a csomagolásba, amibe eredetileg átvette.
2. A termékeken nem szabad,hogy  használat nyoma legyen.
3. Abban az esetben ha ezek a feltételek teljesülnek, visszaküldheti a termékeket a fenti csere típusokra.
4.Amennyiben a visszaküldött termékhez ajándékot is kaptak úgy kérjük azt is szíveskedjenek visszaküldeni, annak hiányában sajnos nem tudjuk intézni igényét.
5.A visszaszállítás költségei a vásárlót terhelik.
Pénzvisszafizetési garancia:
Abban az esetben, ha különboző okokból adodóan vissza szeretné küldeni a vásárolt termékeket és kéri ezek árának visszatérítését, kérjük jelezze ez irányú igényét ügyfélszolgálatunkon a 061-452-5137-es telefonszámon (H-P 8:00-16:00 között) 14 napon belül, ahogy átvette a csomagot. Érvényes törzsvásárlói kártyával rendelkezők esetében 30 napon belül. Kérjük a dokumentum végén található reklamációs lapot szíveskedjen hiánytalanul kitölteni, és a termék mellé csatolni szíveskedjen.

A termékek visszaküldésének feltételei:
1. A terméket eredeti csomagolásban és minden tartozékával valamint a teljes dokumentációval együtt kell visszaküldeni. A termékek dobozát tilos bármilyen nemű ragasztóval leragasztani. Hogy a termékek épségben visszaérjenek, kérjük, hogy a dobozt burkolja be egy fóliába, vagy abba a csomagolásba, amibe eredetileg átvette.
2. A termékeken nem szabad,hogy  tartós használat nyoma legyen.
3. Abban az esetben ha ezek a feltételek teljesülnek, visszaküldheti a termékeket és igényelheti a termékek vételárának visszatérítését.
4.Amennyiben a visszaküldött termékhez ajándékot is kaptak úgy kérjük azt is szíveskedjenek visszaküldeni, annak hiányában sajnos nem tudjuk intézni igényét.
5.A visszaszállítás költségei a vásárlót terhelik.

Termék cseréje:
Amennyiben egy megvásárolt termék meghibásodott, és garanciális időn belül szeretné annak kicserélését kérni kérjük, vegye fel a kapcsolatot vevőszolgálatunkkal a 061-452-5137-es telefonszámon(H-P 8:00-16:00 között).
A termékek jótállási ideje a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján meghatározott kritériumok alapján 6 hónap, illetve 1 év lehet. Amennyiben a termékhez plussz garanciát vásárolt, úgy természetesen a jótállási idő a megvásárolt garancia hosszával kitolódik. Jótállási időn túl a törvényben meghatározott szavatossági igénnyel élhet a vásárló.

A termék visszaküldésének feltételei:
1.A terméket lehetőség szerint eredeti csomagolásban és minden tartozékával valamint a teljes dokumentációval együtt kell visszaküldeni.
2.A terméket megtisztított állapotban tudjuk csak visszavenni,és azt kicserélni. Azon termékeket,melyeken a túlzott használat,vagy nem megfelelő higiénia nyomai látszódnak nem áll módunkban kicserélni.

Segítség a  visszaküldéshez:
Telefonos, internetes rendelés esetén:
Tájékoztatjuk, hogy Utánvételes és Portós csomagokat nem áll módunkban átvenni. A termékeket saját, eredeti, sérteltlen dobozukban, illetve eredeti vagy fénymásolt számlával együtt áll módunkban visszavásárolni, illetve cserélni. Számla hiányában az ügyintézés jelentősen megnehezül!
Amennyiben a vásárló 14 napon - vagy egyes termékek esetén az ennél hosszabb visszavásárlási határidőn belül eláll a vásárlástól, a következő módokon juttathatja vissza a terméket:

  • Postai úton (2 kg alatt ajánlott levélként, 2 kg – 10 kg között zöld színű belföldi csomagkísérővel) Ez esetben a vásárlót terhelik a visszaküldési költségek.

 Postázási címünk:  Studio Moderna 2000 Tv-Shop Kft. Budapest 1985 Ha a termék 10 kg feletti, vagy a méreténél fogva nem postázható úgy kérjük, hívja vevőszolgálatunkat a 0614525137-es telefonszámon,hogy segíthessünk a visszaküldésben.Ilyen esetben futárszolgálatot tud igénybevenni az elszállításra.

Amennyiben a vásárolt termék meghibásodik garanciális időn belül és a vásárló cserét kér a következő módokon juttathatják vissza termékeiket:(Ez esetben kérjük, a számla másolatát mellékelje a csomagban).

  • Postai úton ajánlott levélként.
  • Postai úton csomagként zöld belföldi csomagkísérővel! Utánvételes és Portós csomagokat nem áll módunkban átvenni!
  • Postázási címünk: Studio Moderna 2000 TV-Shop Kft , Budapest 1985.
  • Ha a termék 10 kg feletti, vagy a méreténél fogva nem postázható úgy kérjük, hívja vevőszolgálatunkat a 0614525137-es telefonszámon,hogy segíthessünk a visszaküldésben.Ilyen esetben futárszolgálatot tud igénybe venni az elszállításra.

Amennyiben alkatrészt szeretnének igényelni, kérjük, hívják vevőszolgálatunkat a 061-452-5129 vagy 061-452-5137-es telefonszámon.
Amennyiben a vásárló jogtalanul a Studio Moderna 2000 Tv-Shop Kft költségére adja fel a csomagot postai úton, úgy a csomagot nem állmódunkban átvenni. Visszavásárlás esetén a szolgáltatási díjakat (mint pl.: klubtagság) nem tudjuk visszafizetni.

Kiskereskedelmi boltban, illetve viszonteladó partnernél vásárolt termékek esetében:
Pénz visszafizetési garanciát nem vállalunk. Meghibásodás esetén a terméket, számlával együtt, a vásárlás helyszínére viheti vissza.

Cégünk vevőszolgálati munkatársai, mindent megtesznek annak érdekében, hogy reklamációját, a lehető legrövidebb időn belül, illetve zökkenőmentesen intézzék.

 

Békéltető testületek elérhetőségei:

 Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501 – 525, (76) 501 - 500
Fax száma: (76) 501 - 538
Név: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Telefonszáma: (72) 507 - 154
Fax száma: (72) 507 - 152
Név: Dr. Bércesi Ferenc
E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324 – 976
Fax száma: (66) 324 - 976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501 - 091
Fax száma: (46) 501 - 099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488 - 2131
Fax száma: (1) 488 - 2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 486 - 987
Fax száma: (62) 426 - 149
Név: Dr. Horváh Károly
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510 - 310
Fax száma: (22) 510 - 312
Név: Dr. Vári-Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a
Telefonszáma: (96) 520 - 217
Fax száma: (96) 520 - 218
Név: Horváth László

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500 - 749
Fax száma: (52) 500 - 720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszáma: (36) 411 – 041, (36) 429 - 612/122
Fax száma: (36) 323 - 615
Név: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: eniko.kovacs@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510 - 610
Fax száma: (56) 370 - 005
Név: Dr. Lajkóné Dr. Vígh Judit
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513 - 010
Fax száma: (34) 316 - 259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61.
Telefonszáma: (1) 269 - 0703
Fax száma: (1) 784 - 3076
Név: Dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna u. 6
Telefonszáma: (82) 501- 026
Fax száma: (82) 501 - 046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311- 544
Fax száma: (42) 420 - 180
Név: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411 - 661
Fax száma: (74) 411 - 456
Név: Dr. Gál Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312 - 356
Fax száma: (94) 316 - 936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 814 - 121
Fax száma: (88) 412 - 150
Név: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszáma: (92) 550 - 514
Fax száma: (92) 550 -525
Név: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmbekelteto@zmbkik.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság - Európai Fogyasztói Központ
Levelezési cím és ügyfélszolgálati iroda: 1088 Budapest, József körút 6.
E-mail: info@magyarefk.hu
Telefonszám: 06-1-459-48-32
Fax: 06-1-210-25-38
Honlap: www.magyarefk.hu

Reklamációs lap